XI Forum Kultury Słowa

XI Forum Kultury Słowa poświęcono nazwom własnym oraz ich roli w języku i społeczeństwie. Konferencja odbyła się w 2017 roku w Olsztynie. I tym razem jej goście mogli uczestniczyć zarówno w obradach plenarnych, jak i warsztatach.

Forum zorganizowały: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Fundacja PRO.PL.

Wsparcia finansowego Forum udzieliły: Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Program X FKS

Pobierz w formacie PDF