VII Forum Kultury Słowa

VII Forum Kultury Słowa odbyło się w 2008 w Gdańsku. Było poświęcone językom zawodowym i środowiskowym. Forum współorganizowały – z Radą Języka Polskiego – Uniwersytet Gdański i Towarzystwo Naukowe Warszawskie przy wsparciu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Grupy Towarzystw Ubezpieczeń Ergo Hestia. Mecenasem konferencji było Miasto Gdańsk. Forum odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Tom pokonferencyjny ukazał się w roku 2010 nakładem Wydawnictwa UG (Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska).

Program VII FKS

Pobierz w formacie PDF

Publikacja pokonferencyjna

Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-7326-761-9