IX Forum Kultury Słowa

IX Forum Kultury Słowa było poświęcone polszczyźnie mówionej, a nosiło znamienny tytuł: Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków. Odbyło się w 2013 r. w Szczecinie. I tym razem obradom plenarnym towarzyszyły warsztaty. Uczestnicy mogli ponadto uczestniczyć w finale Ogólnopolskiego Konkursu Oratorskiego „Mistrz perswazji”.

Forum zorganizowały: Rada Języka Polskiego, Uniwersytet Szczeciński, Fundacja Języka Polskiego, a wsparły: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie, Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Izba Komornicza w Szczecinie.

Konferencja mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu: Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Kultury.

Patronat medialny nad IX FKS sprawował dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio.

Warsztaty podczas IX Forum zostały zorganizowane ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorami konkursu „Mistrz perswazji” były: Zespół Kultury Żywego Słowa RJP, Narodowe Centrum Kultury, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Konkurs sponsorowała Szczecińska Energetyka Cieplna, a patronat sprawowały: TVP Info i Jedynka Polskie Radio.

Tom pokonferencyjny z IX Forum Kultury Słowa ukaże się pod koniec 2015 r.

Program IX FKS

Pobierz w formacie PDF

Publikacja pokonferencyjna

Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków, red. E. Kołodziejek, A. Choduń, Szczecin 2016, ISBN: 978-83-7867-383-5.

Zdjęcia