X Forum Kultury Słowa

logo x fks

X Forum Kultury Słowa Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości to spotkanie jubileuszowe i organizowane w 20-lecie pierwszej konferencji z cyklu FKS. Ma stanowić z jednej strony podsumowanie zmian, jakie zaszły w polszczyźnie po 1989 roku, a z drugiej strony – opis tych tendencji, które mogą się okazać kluczowe dla rozwoju języka w najbliższych dziesięcioleciach. Także na tej konferencji goście będą mogli uczestniczyć w obradach plenarnych i warsztatach oraz sesjach plakatowych.

Forum odbędzie się w październiku 2015 r. w Bydgoszczy. Organizują je: Rada Języka Polskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Narodowe Centrum Kultury i Fundacja PWN. Wsparcia finansowego Forum udzieliły: Polska Akademia Nauk oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a warsztaty dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tom pokonferencyjny z X Forum Kultury Słowa ukaże się najprawdopodobniej – zgodnie już z tradycją – za dwa lata: pod koniec 2017 r.

Program X FKS

Pobierz w formacie PDF