Fundacja PWN

Fundacja PWN

Fundacja PWN została powołana w 2013 roku. Stawia sobie za cel propagowanie nauki, wspieranie i ochronę dziedzictwa kulturowego. Jednym z jej głównych zadań jest prowadzenie działań, które pozwoliłyby na łączenie nauki z kulturą i biznesem.

Fundacja szczególny nacisk kładzie na wspieranie czytelnictwa oraz kultury języka polskiego.  Współorganizuje X Forum Kultury Słowa, które daje szansę kształtowania odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka i wpływania na formę norm kulturowych.