I Forum Kultury Słowa

W październiku 1995 r. Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowały we Wrocławiu – pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych – konferencję, którą nazwano potem I Forum Kultury Słowa. Owocem obrad jest tom referatów O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny pod redakcją Jana Miodka.
Zgodnie z postulatami konferencji – przy Gabinecie Prezesa PAN powołano Radę Języka Polskiego oraz rozpoczęto prace nad ustawą o języku polskim (w Ministerstwie Kultury i Sztuki).

Program I Forum Kultury Słowa

Pobierz program w formacie PDF

Publikacja pokonferencyjna

O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1996, ISBN: 83-7091-029-7