V Forum Kultury Słowa

V Forum Kultury Słowa odbyło się w 2003 r. w Lublinie. Współorganizowały je Rada Języka Polskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Filologii Polskiej UMCS oraz Towarzystwo Kultury Języka. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Forum nosiło ciekawy tytuł „Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty”; tom pokonferencyjny to Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków (pod red. Jerzego Bartmińskiego i Urszuli Majer-Baranowskiej, Lublin 2005).

Program V FKS

Pobierz program w formacie PDF

Publikacja pokonferencyjna

Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2436-5

Zdjęcia