VIII Forum Kultury Słowa

Tematem VIII Forum Kultury Słowa, które odbyło się w 2011 r. w Rzeszowie, była kultura zachowań językowych Polaków – w ujęciu historycznym i współczesnym. Po raz pierwszy uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, odbywających się równolegle do obrad. Organizatorami Forum były: Rada Języka Polskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Fundacja Języka Polskiego. Konferencja mogła się odbyć dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także: Notariatu Rzeczypospolitej Polskiej i firmy Smak. Partnerem Forum była marka Parker, a ogólnopolski patronat medialny nad konferencją sprawował Program Pierwszy Polskiego Radia. Forum odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego dra Mirosława Karapyty. Tom pokonferencyjny ukazał się w roku 2013 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego (Kultura zachowań językowych Polaków, red. M. Krauz, K. Ożóg).

Program VIII FKS

Pobierz w formacie PDF

Publikacja pokonferencyjna

Kultura zachowań językowych Polaków, red. M. Krauz, K. Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN: 978-83-7338-956-4

Zdjęcia