III Forum Kultury Słowa

III Forum Kultury Słowa odbyło się w 1999 r. w Białymstoku dzięki współpracy Rady Języka Polskiego, Wydziału Nauk Społecznych PAN, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poświęcone było polszczyźnie w mediach masowych – i taki też tytuł nosi tom pokonferencyjny, którego redaktorami są J. Bralczyk i K. Mosiołek-Kłosińska. Zawarto w nim referaty oraz fragmenty dyskusji.

Program III FKS

Pobierz program w formacie PDF

Publikacja pokonferencyjna

Język w mediach masowych, red. K. Mosiołek-Kłosińska, J. Bralczyk, Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, Warszawa 2000, ISBN: 83-85618-54-6