II Forum Kultury Słowa

II Forum Kultury Słowa odbyło się w roku 1997 w Przegorzałach pod Krakowem. Organizowała je już Rada Języka Polskiego, a także Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konferencja poświęcona była edukacji językowej Polaków. Owocem obrad jest tom Edukacja językowa Polaków pod redakcją Władysława Miodunki.

Publikacja pokonferencyjna

Edukacja językowa Polaków, red. W. Miodunka, Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, Warszawa 1998, ISBN: 83-85618-39-2