XIII Forum Kultury Słowa – zapraszamy!

Szanowni Państwo,

wielkimi krokami zbliża się XIII Forum Kultury Słowa! Tematem konferencji będzie świadomość językowa Polaków. Zamówiono 22 referaty u znawców problematyki reprezentujących różne dziedziny nauki (językoznawstwo, socjologia, medioznawstwo, psychologia, politologia, prawo). W obrębie zainteresowań referentów znajdą się także zjawiska pokrewne, jak polityka językowa państwa, procesy normotwórcze i kodyfikacyjne oraz sądy o języku. Zagadnienia te mają zostać ukazane w perspektywie historycznej oraz w odniesieniu do współczesności.

O szczegółach organizacyjnych powiadomimy Państwa w styczniu.