XIII Forum Kultury Słowa – zapraszamy!

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w XIII Forum Kultury Słowa „Świadomość językowa dawniej i dziś”, które się odbędzie 19–21 kwietnia 2023 r. w Zielonej Górze. Organizatorami konferencji są: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Zielonogórski oraz Fundacja PRO.PLPatronatem honorowym objęła Forum Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, która weźmie udział w otwarciu obrad. Konferencja jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, wsparcia udzielił Urząd Miasta Zielonej Góry

Forum – po raz pierwszy – będzie miało formę hybrydową: przewidujemy uczestnictwo stacjonarne oraz zdalne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zawiadomieniu. Zachęcamy również do zapoznania się z roboczym programem konferencji oraz abstraktami.

Aby wziąć udział w Forum, należy się zarejestrować przez formularz.

Termin rejestracji: 20 marca 2023 r.

Serdecznie zachęcamy również Państwa Doktorantów do uczestnictwa w sesjach plakatowych. Szczegółowe informacje znajdują się w zawiadomieniu. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń wyłącznie na formularzu.

W razie pytań – służymy odpowiedzią: forumkulturyslowa@gmail.com