XII Forum Kultury Słowa – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Forum Kultury Słowa „Polszczyzna w dobie cyfryzacji”, które obędzie się 16–18 października 2019 roku w Kielcach. Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz niezbędne formularze umieszamy poniżej.

Organizatorami Forum są: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Fundacja PRO.PL, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Narodowe Centrum Kultury.

Zawiadomienie
Formularz zgłoszeniowy
Zawiadomienie dla doktorantów
Formularz zgłoszeniowy dla doktorantów
Program
Abstrakty
Formularz zgody na fakturę elektroniczną