IV Forum Kultury Słowa

Organizatorami kolejnego, IV Forum Kultury Słowa, były Rada Języka Polskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa Szkoła Języków Obcych i Towarzystwo Kultury Języka. Forum odbyło się w 2001 r. w Poznaniu, a poświęcono je językowi perswazji publicznej. Taki sam tytuł nosi tom pokonferencyjny, wydany w Wydawnictwie Poznańskim pod redakcją K. Mosiołek-Kłosińskiej i T. Zgółki, zawierający nie tylko teksty referatów, ale także – w równej części – teksty dyskusji.

Program I Forum Kultury Słowa

Pobierz program w formacie PDF

Publikacja pokonferencyjna

Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, ISBN: 83-7177-257-2

Zdjęcia