O Forum

Strona, którą Państwo właśnie oglądają, jest poświęcona Forum Kultury Słowa (FKS) – cyklowi ogólnopolskich interdyscyplinarnych konferencji dotyczących komunikacji językowej. Występująca w nazwie cyklu „kultura słowa” winna być rozumiana szeroko, w kontekście społecznym i kulturowym. Konferencje tworzące cykl Forum Kultury Słowa umożliwiają wymianę poglądów przedstawicieli różnych nauk, nie tylko humanistycznych i społecznych (m.in. językoznawstwa, psychologii, socjologii, politologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, prasoznawstwa, historii, prawa), lecz także – nauk ścisłych i przyrodniczych. Do udziału w FKS zapraszani są również dziennikarze, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów, zainteresowani problematyką spotkań.

Jedną z cech wyróżniających FKS spośród innych konferencji jest to, że tyle samo czasu przeznacza się na wygłoszenie referatów i na dyskusję. Dzięki temu wszyscy uczestnicy – i referenci, i dyskutanci – korzystają z obecności na Forum na równych prawach.

Obrady odbywają się zawsze w sesjach plenarnych, tak by każdy miał możność wysłuchania wszystkich wystąpień i uczestnictwa we wszystkich dyskusjach. Od VIII FKS obradom towarzyszą równoległe warsztaty i sesje plakatowe.

Forum Kultury Słowa odbywa się od 1995 r. co 2 albo 3 lata, za każdym razem w innym ośrodku akademickim. Wszystkie dotychczasowe konferencje zostały uznane przez środowisko naukowe za ważne spotkania intelektualne, dające okazję do dyskusji o komunikacji językowej w Polsce – nie tylko w dobie przemian.

Jednym z pomysłodawców Forum Kultury Słowa jest prof. Walery Pisarek, pierwszy przewodniczący Rady Języka Polskiego. Rada jest głównym organizatorem Forum od 1997 r. Od 1999 r. nad cyklem FKS czuwa dr hab. Katarzyna Kłosińska.

Rada Języka Polskiego współtworzy też – z Fundacją PWN – oglądaną właśnie przez Państwa stronę. Znajdują się tu wszelkie materiały dotyczące Forum Kultury Słowa: informacje o organizatorach i sponsorach, programy obrad, tomy pokonferencyjne, sprawozdania, zdjęcia.

Wszystkie materiały publikujemy za zgodą ich właścicieli. Serdecznie za tę zgodę dziękujemy.

Strona będzie systematycznie uzupełniana i rozbudowywana: kolejne konferencje z cyklu Forum Kultury Słowa – wciąż przed nami.