VI Forum Kultury Słowa

VI Forum Kultury Słowa (Katowice 2005) było poświęcone polskiej polityce językowej wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Także i wtedy spotkali się specjaliści różnych dziedzin nauki oraz referenci i dyskutanci z zagranicy. Organizatorami VI FKS były: Rada Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej i Towarzystwo Kultury Języka. Patronatem objęli je: Minister Kultury Waldemar Dąbrowski, Minister Edukacji Narodowej i Sportu Mirosław Sawicki, Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Jan Janeczek. Tom pokonferencyjny – pod nieco innym tytułem niż nazwa Forum – ukazał się w 2008 r. nakładem Wydawnictwa UŚ (Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, red. J. Warchala, D. Krzyżyk).

Program VI FKS

Pobierz w formacie PDF

Publikacja pokonferencyjna

Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, red. J. Warchala, D. Krzyżyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ISBN: 978-83-226-1753-3

Zdjęcia