Fundacja PRO.PL

 

Fundacja PRO.PL powstała w 2016 r. Prowadzi działania badawcze i upowszechniające w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych: organizuje konferencje naukowe, popularyzuje wiedzę o języku, wspiera rozwój czytelnictwa.

Fundacja współpracuje z instytucjami nauki i kultury, a działania kieruje do Polaków mieszkających w kraju i za granicą oraz do obcokrajowców zainteresowanych polską kulturą.